Víš, že s Louiem můžeš vyhrát 100 000 Kč?! Jak na to?
Kup HAFo masa v minimální hodnotě 1 000 Kč, pošli fotku chlupáče s konzervami na soutez@louie.pet a můžeš vyhrát 100 000 Kč
Nevíš si rady s výběrem
Prázdný

Pravidla soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„Ukaž HAFo strašidelný kostým“

I. 

1. 1. Pořadatelem soutěže je ALEMAR Food Group s.r.o., IČ : 09994262, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno C 122047 vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 122047.

1. 2. Předmětem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže včetně množství výherců a pojmenování jednotlivých výher. Tato pravidla upravují vztahy pořadatele soutěže k jednotlivým soutěžícím – spotřebitelům a pojmenovávají podmínky, za nichž se soutěžící může stát výhercem a stejně tak pojmenovávají podmínky předání jednotlivých výher a přihlášení se soutěžitelů o tyto výhry.

II. 
Doba konání soutěže 

2.1. Soutěž bude probíhat v období od 26. 10. 2022 od 10.00 hod. do 31. 10. 2022 23.59 hodin. 

III.
Účastníci soutěže

3.1. Princip soutěže je velmi jednoduchý, soutěžícím se může stát každá svéprávná fyzická osoba, která v době trvání soutěže přidá jednu fotografii domácího mazlíčka(pes nebo kočka) v kostýmu, a to do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku pořadatele soutěže. 

3.2. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

3.3. Soutěžícími se nemohou stát zaměstnanci pořadatele a dále zaměstnanci skupiny obchodních společností majetkově a funkčně s pořadatelem propojených. 

IV. 
Podmínky účasti 

4.1. Účastník se stává soutěžícím poté, co přidá fotografii svého domácího mazlíčka v kostýmu do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku pořadatele soutěže. 

V. 
Výhry 

5.1. Cena je určena pro tři výherce nejkreativnějších fotografií, kdy každý z výherců obdrží ochutnávkový balíček se sedmi malými konzervami značky Louie. 

5.2. Pořadatel vybere tři výherní nejkreativnější soutěžní fotografie v komentářích pod soutěžním příspěvkem. 

5.3. Výherci budou společností označeni pod soutěžní příspěvek na dané sociální síti a následně vyzváni ke kontaktování pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti, a to za účelem domluvení doručovací adresy. 

5.4. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 

VI. 
Expedice výher

6.1. Výhry budou expedovány do 30ti dnů od vylosování výherce pořadatelem. 

6.2. Výhry budou expedovány výhercům obvyklými doručovacími cestami, na náklady pořadatele. 

VII. 
Zpracování osobních údajů

7.1. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že pořadatel soutěže společnost ALEMAR Food Group s.r.o., IČ : 09994262, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno C 122047 vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 122047 je jakožto správce osobních údajů, oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a telefonního čísla a v případě výhry v soutěži v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. 

7.2. Zpracování osobních údajů soutěžících pro účely realizace soutěže je podmínkou účasti v soutěži. Osobní údaje budou pro účely soutěže zpracovány nejvýše po dobu devadesáti dnů od konce doby konání soutěže. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele při řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se soutěží. 

7.3. Pokud dojde k porušení smluvních či zákonných povinností pořadatele vztahujících se k shromažďování údajů o soutěžících, má každý ze soutěžících právo obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ). 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 

8.2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese objednavky@alemarfoodgroup.cz. 

8.3. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.

Přečti si, jaké novinky Louie vyčmuchal

Louie Vám přeje Veselé Velikonoce
Louie Vám přeje Veselé Velikonoce

Louie učí Aničku a jejího psího parťáka poznávat barvičky.

SOUTĚŽ O 100 000 KČ
SOUTĚŽ O 100 000 KČ

Udělej u nás nákup nad 1 000 Kč od 2.2.2024 do 30.4.2024 a vyhraj 100 000 Kč !

Jak konzervy LOUIE vyrábíme?
Jak konzervy LOUIE vyrábíme?

O chuti a kvalitě Louieho konzerv příliš pochybností být nemůže. Napadlo Vás ale někdy, jak se vůbec taková konzerva vyrábí?

Cookies
Tento e-shop a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím“.